Комбинираната коучинг сесия представлява коучинг сесия по скайп и коучинг сесия по имейл.