• 1 ден – Вашият най-добър приятел/ка (Безплатна дегустация)
  • 2 ден – Приемайте нещата с лекота
  • 3 ден – Богата премия
  • 4 ден – Открийте вашата приятелска подкрепа