• 1 ден – Оставете конфликтите да се случат (Безплатна дегустация)
  • 2 ден – Уникална фигура
  • 3 ден – В трансформация
  • 4 ден – Място под слънцето