• 1 ден – Просто не означава лесно (Безплатна дегустация)
  • 2 ден – Спрете и се вслушайте
  • 3 ден – Втора природа
  • 4 ден – Удържани обещания