Запазете сега вашата безплатна коучинг сесия!

Напълно безплатно – получавате 45 минутна скайп сесия!

За да запазите вашата безплатна коучинг сесия, моля попълнете формуляра по-долу.

Конфиденциалност: Декларирам, че ще съхраня идентичността и поверителността на нашата коучинг сесия, както и поверителността на личните ви данни, както е предвидено от закона за защита на личните данни в Република България. Няма да използвам никаква част от информацията на моите клиенти за личен интерес или в интерес на трети лица. Няма да обявявам пред трети лица, че съм в отношения на коучинг с вас, без вашето разрешение.

Diyo Coach въпросник

Моля, отговорете на следващите въпроси, които ще ни помогнат да модулираме нашата сесия. Задължителните полета са отбелязани със *

  Вашето име *

  Вашият Email *

  Как разбрахте за нас? *

  Имате ли предишен опит в консултирането? *

  1.А. Как оценявате всяка от следващите зони на вашия живот по скалата от 1-10? *

  • Физическо състояние и здраве

  • Разум и находчивост

  • Кариера и работа

  • Финанси

  • Емоции

  • Лични развлечения

  • Отношения с партньора

  • Семейство и социален кръг

  1.Б. Кои са двете зони, които искате да подобрите и да видите съществена разлика през следващите 6 месеца? *

  2. Коя е целта, която мислите, че можете да постигнете през следващите 6 месеца и ТЯ да направи живота ви много различен? *

  3. Ако мислите, че можете да постигнете повече от ЕДНА цел, кои щяха да са другите? *

  4.А. Кои са трите неща, които толерирате или се примирявате с тях, във вашия живот? *

  4.Б. Кое от тях сте в състояние да управлявате? *

  5. Напишете едно нещо, което бихте желали да постигнете, но не сте сигурни, че можете да го направите: *

  6. Ако всички ние имаме начин за НЕ ПОСТИГАНЕ на нашите цели или за саботирането им, вие как ще опишете вашия начин? *


  7. Ако имахте на разположение коуч (инструктор) какво бихте искали да получите най-много от него? (3 максимум) *

  8. Ако желаете, напишете ми нещо допълнително:

  Моля, въведете правилното число (анти-спам защита) *

  Благодаря ви!