Огледалото на живота

Курс – самостоятелна работа.
Продължителност 8 седмици.

Повече

Огледалото на живота

  • Искате ли да погледнете в огледалото на вашата душа?
  • Любопитни ли сте как изглеждате в очите на другите?
  • Знаете ли, че сте много повече от това, за което се мислите?

За да видите по-добре вашето отражение в Огледалото на живота, ви каня да опознаем неговите цветове… Те следват 7 цвята на дъгата и ви отвеждат направо към вашата ОГЛЕДАЛНА СЪЩНОСТ.

Програмата на нашето пътуване: 7 цвята + 1 кристал

Безплатна дегустация!

Можете да дегустирате напълно безплатно по един ден от всяка седмица.

Напомня ли ви на празниците на Дионисий, в които са можели да отпият по чаша вино от осем различни кани?

Така е, докато не опита човек, не знае дали ще му хареса.

Първа седмица – първи ден
Втора седмица – първи ден | медитация Вътрешна Мъдрост
Трета седмица – първи ден
Четвърта седмица – първи ден
Пета седмица – първи ден
Шеста седмица – първи ден
Седма седмица – първи ден
Осма седмица – първи ден | Оренда

Не чакай,
Никога няма да дойде перфектния момент,
Започни с тези инструменти, които имаш на разположение.
По-добрите условия ще се представят по време на пътя.
Просто започни.

Наполеон Хил

Ето и програмата

Огледалото на живота - първа седмица

Първа седмица

Открийте вашите силни страни

Червено

Огледалото на живота - втора седмица

Втора седмица

Изворът на мъдростта във вас

Оранжево

Огледалото на живота - трета седмица

Трета седмица

Кажете не на жертвата във вас

Жълто

Огледалото на живота - четвърта седмица

Четвърта седмица

Следващите пет години

Зелено

Огледалото на живота - пета седмица

Пета седмица

Вашият най-добър приятел

Синьо

Огледалото на живота - шеста седмица

Шеста седмица

В (р)еволюция

Индиго

Огледалото на живота - седма седмица

Седма седмица

Оставете конфликтите да се случат

Виолетово

Огледалото на живота - осма седмица

Осма седмица

Просто не означава лесно

Кристално