Огледалото на живота

Курс – самостоятелна работа.
Продължителност 8 седмици.

Огледалото на живота

  • Искате ли да погледнете в огледалото на вашата душа?
  • Любопитни ли сте как изглеждате в очите на другите?
  • Знаете ли, че сте много повече от това, за което се мислите?

За да видите по-добре вашето отражение в Огледалото на живота, ви каня да опознаем неговите цветове… Те следват 7 цвята на дъгата и ви отвеждат направо към вашата ОГЛЕДАЛНА СЪЩНОСТ.

Програмата на нашето пътуване: 7 цвята + 1 кристал

Безплатна дегустация!

Можете да дегустирате напълно безплатно по един ден от всяка седмица.

Напомня ли ви на празниците на Дионисий, в които са можели да отпият по чаша вино от осем различни кани?

Така е, докато не опита човек, не знае дали ще му хареса.

Първа седмица – първи ден
Втора седмица – първи ден | медитация Вътрешна Мъдрост
Трета седмица – първи ден
Четвърта седмица – първи ден
Пета седмица – първи ден
Шеста седмица – първи ден
Седма седмица – първи ден
Осма седмица – първи ден | Оренда

Не чакай,
Никога няма да дойде перфектния момент,
Започни с тези инструменти, които имаш на разположение.
По-добрите условия ще се представят по време на пътя.
Просто започни.

Наполеон Хил

Ето и програмата

Първа седмица

Открийте вашите силни страни

Червено

Втора седмица

Изворът на мъдростта във вас

Оранжево

Трета седмица

Кажете не на жертвата във вас

Жълто

Четвърта седмица

Следващите пет години

Зелено

Пета седмица

Вашият най-добър приятел

Синьо

Шеста седмица

В (р)еволюция

Индиго

Седма седмица

Оставете конфликтите да се случат

Виолетово

Осма седмица

Просто не означава лесно

Кристално