По покана на доц. д-р Надя Миронова, ръководител на Катедра Управление към УНСС, представих иновативния метод за комуникация DIYO ®. Един метод за анализ и трансформация на вокалните емоции, които обменяме всеки път когато общуваме.

Въпросник за установяване нивото на компетентност за анализ и трансформация на вокалните емоции

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Лични данни.
I Accept

Сред гостите на лекцията бяха студенти и преподаватели от УНСС, представители на международната компания Forever Living Products, представители на КНСБ.

Коя беше допирната точка между тях?

Интересът им към комуникацията, която ни прави по-креативни.

Припомнихме си прогнозите от Световния икономически форум, който се проведе през 2016г., в швейцарския град Давос, според които, някои професии напълно ще изчезнат, но ще се появят други, които дори не съществуват днес.

Ето как изглеждат най-важните 10 умения за 2020г. и какви бяха те през 2015г.

Оказва се, че определени умения ще стават все по-важни за успешна реализация на пазара на труда в бъдеще. Така например креативността ще става все по-ценно умение предвид конкуренцията на хората с роботите на пазара на труда и факта, че това е едно от уменията, които машините не притежават.

Активното слушане, смятано за основно умение днес, ще изчезне напълно от топ 10 през 2020. А емоционалната интелигентност, която не присъства в топ 10 днес, ще се превърне в едно от най-важните умения в бъдеще.

Ето тук е пресечната точка с начина по който комуникираме.

„Това, което днес знае сърцето, утре умът ще го научи.“
Сенека

Напоследък все повече се убеждаваме в тази истина, защото не е толкова важно какво казваме, а как го казваме. На този въпрос може да отговори метода DIYO ®, който прави анализ на паравербалната част от комуникативния процес.

Умението да създаваме емпатия, всеки път когато говорим с нашия събеседник и бизнес партньор играе ключова роля в процеса на невромаркетинга. Определена интонация на гласа активира огледални неврони в човешкия мозък и допринася за по-голямата активност на пластичността на невроните. По този начин се изграждат нови невронни мрежи и участниците в комуникативния процес активират своята интуитивна интелигентност.

Докторантът Женета Каравасилева от Катедра Mедии и обществени комуникации към УНСС , изложи своето мнение относно приложението на метода DIYO ® в образователните видео игри.

Бъдещето на ефективната комуникация е в невромаркетинга.

Последните открития за реалното функциониране на човешкия мозък предизвикват все повече дискусии върху изследванията на човешката психология и поведението на хората.

Обикновено при бизнес комуникацията се говори за техники на продажби. Но времената вече се промениха. Достатъчно! Нека поговорим за емоциите…

Човешкият мозък може да бъде разграничен на ляво и дясно полукълбо. Лявото полукълбо е център на логическа и линейна мисъл, на език, на логика и на математика. Дясното полукълбо е център на концептуално и метафорично мислене, също така на изкуствата, на музиката, на творчеството и на вдъхновението.

Последните изследвания на невронауката ни казват, че освен дясното и лявото полукълбо, мозъкът е разделен на три отделни части, които комуникират помежду си, въпреки че всеки има специфична функция.

Рационалният мозък (мисли), мозъчната кора, която обработва рационалните данни и споделя своите изводи с другите два.
Междинният мозък (слуша), обработва процесите на емоциите и дълбоките чувства и споделя резултатите си с другите два мозъка.
Примитивният мозък (решава), взема предвид информацията, която идва от другите две и взема решенията!

Ефективната комуникация трябва винаги да бъде в състояние да стимулира и трите области на мозъка… Ето защо вече говорим за поведенческа икономика!

За повече информация: огледални неврони