DIYO ®

Иновативен метод за комуникация.
Автор: Димитринка Йорданова.

Уникалност на метода DIYO ®

Метод DIYO лого

Методът DIYO ® използва гъвкава методология, която позволява да се постигне оптимално модулиране на индивидуалния глас.

Методът DIYO ® се представя в индивидуални и групови форми на обучение във времево разпределен интерактивен подход, който поощрява бързото и гъвкаво адаптиране към променящите се обстоятелства в общуването.

* DIYO ® е регистрирана търговска марка,
Класове: 16, 41, 42, Рег.№ 163784

* Програмата е одобрена и акредитирана от EAAP (European Association of Applied Psychology).
сертификат

Проблемът който решава методът DIYO ®

Емоциите са в основата на взимане на решение във всяка ситуация, ето защо тяхното познаване и съзнателно използване води до постигането на високо ефективни цели. Също така способства за формирането на нови полезни навици в живота ни. Подобрява комуникативните ни умения и повишава нивото на удовлетвореност от крайния резултат.

Нарастващата вълна от депресия, агресия и социална изолация може да бъде преодоляна чрез връщането към общуването, във всички негови форми. Емоциите дават цвета и вкуса на нашите преживявания и когато ги изразяваме правилно те обогатяват живота ни и този на другите.

Друг основен проблем който може да се реши с метода DIYO ® е ниското ниво на самоувереност. Ниското ниво на самооценка блокира много хора дори и в зряла възраст, в техните социални и лични взаимоотношения, което води до нарастване на фрустрацията и често поражда невроза.

Описание на метода DIYO ®

Методът DIYO ® представя гласа като генератор и трасформатор на вокални емоции (емоциите, които предаваме чрез нашия глас). Той е интерактивен метод за анализ и трансформация на вокалните емоции, който разглежда гласа като основен инструмент за вътрешна и външна комуникация, т.е. със себе си и с другите.

Методът DIYO ® прави анализ на паравербалната част от комуникативния процес.

Той представя компоненти на интонационната изразителност:

 • Мелодика
 • Сила

 • Темпо
 • Ударение
 • Паузи

 • Тембър

Основната проблематика в комуникативния процес идва от факта, че гласът предава емоции идващи от подсъзнанието на говорещия. Те се приемат директно от подсъзнанието на неговия събеседник и се идентифицират за няколко секунди.

Според парадигмата на проф. Даниел Гудман всички емоции, които изпитваме и предаваме в нашето общуване са ни необходими, за да реализираме максимално своя потенциал и личностно развитие. Само така бихме могли да овладеем напълно умението да общуваме с емпатия (умението да съпреживяваме).

Всеки човек има своя преобладаващ комуникативен стил, който се определя от една преобладаваща емоция – радост, доверие, самоувереност, ентусиазъм, съблазън, тъга, гняв или тревога. Като използва този начин на общуване, човек ограничава своя потенциал на експресия и душевно преживяване.

Дидактика на метода DIYO ®

Методът DIYO ® представя анализ и познание за вокалните емоции (емоциите предавани чрез нашия глас) и умението да се направи съзнателен избор, според определена ситуация и поставената цел. Разглежда трансформацията на вокалните емоции от състояние на страх се преминава към състояние на спокойствие, от състояние на тревога се преминава към състояние на увереност, от състояние на гняв се преминава към състояние на емпатия. В алгоритъма на тази трансформация е включен и музикален фрагмент в неравноделен размер с мотиви от българска народна музика.

Методът DIYO ® учи как да управлявате групови и индивидуални срещи.

Обучението е разделено на следните 4 модула

След това, при необходимост, гласовия коуч остава на разположение на участниците с персонализирани съвети.

Обучението се организира по следните начини

 • Обучението включва образователен материал.
 • Гласовият коуч остава на разположение на участниците с индивидуални консултации.

 • Обучението завършва със сертификат за участие.

Приложение на метода DIYO ®

Много хора приемат, че говоренето означава комуникиране.

Неразбирането се обяснява с факта, че говорещият стои на пиедестала на комуникацията. Той често не се притеснява за това, какво разбира слушателя.

Да комуникираме означава да накараме другите да разберат нашето послание, чрез различни изразни средства – думи, изображения, жестове. Когато трябва да се справим с трудни ситуации, ние не можем да импровизираме реч, надявайки се, че нещо се случи. Напротив – трябва да общуваме ефикасно, т.е. да си поставим цел, която да бъде постигната, и да разработим ясно и ефективно послание, което ни води към постигането на тази цел с подходяща интонация на гласа като по този начин усъвършенстваме нашите комуникативни умения.

Единствено гласът създава отношение на емпатия, така необходим за развитието на нашата интерперсонална (социална) интелигетност, на която се основават нашите лични и професионални взаимоотношения.

Придобитите умения с метода DIYO ®, за съзнателен избор на вокалните емоции и тяхната трансформация, намират широко приложение във всички сфери на живота.

За разрешаване на конфликтни ситуации, за стимулиране на мотивацията и личностното развитие, за повишаване нивото на самоувереност, за психологически автотренинг.

С уменията придобити след обучението с метода DIYO ® всеки човек може успешно да реализира медитация, с която да възстанови своят психо-физически баланс. Ефективно се прилага на практика плацебо ефекта на собствения глас.

Области на приложение на метода DIYO ®

Методът DIYO ® предоставя персонализиран алгоритъм за ефективна комуникация в следните дейности:

 • Организации на професионални съсловия
 • Индивидуална психотерапия, в двойка и в група
 • Дейности на медиатори – културни и юридически
 • Адвокати
 • Застрахователи
 • Говорене пред разширена аудитория
 • Държавна администрация
 • Предприемаческа дейност
 • Търговска дейност
 • Сферата на спа и уелнес

Въпросник