Какво е гласов коуч?

Експерт по комуникационни цели.
Трениране на паравербалната комуникация.

И така, какво е гласов коуч?

В каква категория възниква и с какво се занимава?

"Гласов коуч" или още "треньор на гласа" е водач по пътя към подобряване на вашите умения за комуникация.

В процеса на своето развитие, човешкото общество е придобило две основни, на пръв поглед противоположни, но особено важни тенденции: чрез общуването човек се приобщава към другите и си взаимодейства с тях; общуването е най-важният фактор за обособяване на човешката индивидуалност и чрез него ние демонстрираме своята неповторимост.

Значение на думата „коуч“

Тук ще се съсредоточа върху това, какво е гласов коуч (voice coach), като започна с етимологията на думата коуч.

Думата коуч със значение на инструктор, която напоследък бързо си пробива път у нас, произхожда от вид транспорт, който ни връща към унгарската дума kosci със смисъл на карета, кола. Думата kosci произлиза от името на градчето, където е произведена първата подобна карета около 1500 година.

За първи път думата коуч като синоним на инструктор и треньор се употребява през 1830 година в жаргона на Оксфордския университет в смисъл на преподавател, който „пренася“ студента през изпита.

Действието "коучинг" се описва, като пренасяне на хора от мястото, където са, на място, където биха искали да бъдат.

Първата употреба на думата в спорта е през 1831 година.

Коучингът си пробива път като консултанска услуга в бизнеса, а думата коуч – като синоним на бизнес консултант. Това е професионална услуга от ново поколение за бизнес организациите в България, която директно подкрепя процеса на вземане на решение.

Според проучване в световен мащаб на консултантската компания PricewaterhouseCoopers, възвръщаемостта на бизнеса при ползването на коучинг услуги е средно 7 пъти или 700 процента.

Комуникационен процес

Според проф. Алберт Махрабян (1971), комуникационният процес представлява 100% предаване на информация, която се разделя на три части:

Комуникационен процес

Гласовият коуч се фокусира върху трениране на паравербалната комуникация, тоест мелодиката на речта, постигната чрез гласовите качества:

  • височина
  • сила
  • диапазон
  • тембър
  • темпо
  • ритъм на произнасяне
  • паузи
  • ударения

И още за гласовия коуч

Гласовият коуч (треньор) може да се определи като човек, който професионално се грижи за обучението на гласа на хората. За да направи това, той би трябвало да е натрупал значителни познания и опит в областта на дикцията, ефективната комуникация, говоренето пред публика, коучинга. Но най-много да умее да се погрижи за вокалния потенциал и личностното развитие на своя клиент, в контекста на неговата емоционална интелигетност.

В смисъл, който ни интересува най-много, гласовия коуч е не само истински треньор на вокалния потенциал. Той също така се грижи и да придружава човек или група хора за постигането на комуникационната им цел.

Можем да заявим, че той е също експерт по комуникационни цели.

Човек, който се обръща към гласовия коуч, е воден от желанието си да подобри своя глас, както по отношение на дикцията, така и по отношение на комуникационните си умения. Всъщност, когато се обръщаш към гласовия коуч, ти не знаеш за какво точно става дума. Често се бърка с учител по дикция. Но за да се преподава дикцията, не е необходимо да се познава и прилага метода на коучинга, а за да бъдеш гласов коуч, е необходимо.

Гласовият коуч методологически улеснява процеса на подобряване на вокалното и комуникативно представяне на клиента. Основната му задачата е да се запознае с историята, която подтиква човека да се обърне към него. И чрез изкуството на сократовата акушерка, да изведе навън потенциала на клиента. Това е основна стъпка, докато клиентът успее да достигне с мотивация и решителност поставената си цел.

Ето какво е гласов коуч: фасилитатор, акушерка, търсач на вокален потенциал, анализатор на вокални емоции, който стои редом до клиента, без да го управлява или да му предписва задачи за изпълнение. Гласовият коуч застава в позицията на водач, който ръководи начина, по който клиентът е избрал да пътува, за да го доведе до така нареченото желано бъдеще.

Прочетете за моя иновативен метод DIYO ®, за трениране на паравербалната комуникация.

За вас

Колко коучинг сесии са необходими, за да постигнете избраната цел?

Това решавате единствено вие.

Статистиката показва, че от 8 до 10 сесии са напълно достатъчни, но понякога стига и само една – тази първата!