Днес е много актуално да говорим за своята житейска мисия, нали така? Следвайки моята житейска мисия, да изучавам духовната интелигентност на българина, се срещнах с Българското Неделно Училище „Асен и Илия Пейкови“ и Културна Асоциация „Паралел 43“ в Рим, където съм консултант от 4 години.

Работя като консултант по личностно развитие, и стратегически комуникации, казано накратко – като персонален коуч (личен треньор). Работя с българите, живеещи в чужбина, като поставям акцента върху българската народопсихология и синкретизма в нашата култура. Представям на нашите сънародници една различна гледна точка към мистерията на българския глас, чрез който искам да отключа вътрешния им потенциал и самопознание.

Моята цел е да изграждам синергия в общуването между хората, посредством проявата на емпатия. Всеки един от нас преминава в това душевно състояние, общувайки с хората, когато ги приема безусловно. Емпатията не означава само съчувствие, тя е крайгълният камък в интерперсоналната интелигетност, която е ядрото на всички комуникации. Но да се върнем отново към ролята на нашия глас…

Като специалист изследвам гласа като носител на емоциите и генератор на чувствата. Особено внимание отделям на трансформацията на гнева в общуването, което е пряко свързано с нашето психо-физично състояние, особено важно когато се налага да вземем бързо решение. Сигурна съм че знаете, човек не бива да взима важни решения, когато е под въздействие на силни емоции.

А сега, искам да ви разкажа малко за моя проект „Лаборатория на вокалните емоции“, който се роди през 2015 година с децата от Българското Неделно Училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим. Проектът беше одобрен и финансиран от МОН в България.

Как да опознаем себе си и да изразим нашите емоции чрез музика? Търсейки отговор на този въпрос, създадох иновативен метод за комуникация при деца билингви (деца, които растат в друга звукова среда и говорят два езика).

Заедно открихме, че емоциите ни дават импулса за всичко, което правим в живота. Те са като музиката, която идва от сърцето. Децата бързо разбраха, че тяхна самоувереност зависи до голяма степен от техния глас. През лятото на 2016 година поканих всички български деца в регион Лацио, в Италия да влязат в моята лаборатория. Събитието се проведе в Българския Културен Институт в Рим.

В края на миналата година проведох Перформанса „Огледалото на гласа“, в град Салерно, южна Италия.

Роди се като естествено продължение на моето творческо търсене да обединя културата на общуването между българските и италианските деца и техните родители. Перформансът беше организиран от Българо-Италианския Културен Център в Салерно и се проведе под патронажа на Община Салерно.

Бяха изработени четири огледала, стилизирани в човешки профил, които пресъздаваха идеята, че гласът е огледало на душата. Техни създатели бяха децата от Селище Естебан – Салерно, дизайнер от Украйна – Наталия Жодко, Българското Неделно Училище от Милано „Тук България“ и Българското Неделно Училище в Рим „Асен и Илия Пейкови“.

Представих азбуката на гласа, която включва сила, тон, темпо, ритъм и усмивка. Също както 7-те ноти създават музиката на една симфония, така и тези 5 елемента на гласа предават всички нюанси на нашите чувства и емоции.

От миналата година съм кореспондент на Радио Татковина от Рим. Имам удоволствието да присъствам на различни културни събития в Италия, където участват и българи и да споделям преживяното с вас, скъпи приятели, където и да се намирате по света.

През 2018 година проведох поредица от семинари „Алхимията на Гласа“ в България.

Повече за Димитринка Йорданова