Към първата част

Малко яснота в морето от консултанти

Коучингът е метод, основан върху партньорските отношения в един процес. Неговите ефекти са „поставени в рамката на времето”. Това е една връзка, която се явява генератор за постигането на определената цел от Клиента. Той не се основава на „един приятелски разговор в бара”, на „съветите на един гуру” или върху „готови рецепти за щастие”. Не може да се говори за „процес на Коучинг” ако Клиентът не представи един въпрос на Коуча – ясен, недвусмислен и съзнателен.

В какво се състои ролята на Коучинга? Доколкото се подразбира „методът” е една съвкупност, една „симфония” от подходи (познания, компетентност, поведение, умения), които позволяват да се постигне определения резултат. Той прилага използването на определени техники, за да открие конкретните подцели и средства подходящи за постигането им. Коучингът се разделя на два основни клона – хуманистичен коучинг и коучинг, основан на подобрението на перформанса (от лат. – „per formare” – давам форма). Общото и при двата е, че не са фокусирани върху помощта, а върху придружаването. Те вземат предвид една необходимост или едно искане за разрешаване на проблем, който създава страдание. Но и двата вида Коучинг по-скоро се спират върху желаното бъдеще, върху по-доброто познаване на ресурсите и на латентния потенциал.

Тук е мястото да уточним, че определено метода на Коучинга не изследва измеренията на миналото, не обръща своя интерес към „неволите от живота”. Не премества блокажи, не работи върху характера, не анализира, не осъжда, и не интерпретира ситуации, истории и поведение. Във връзката с Коучинга липсва това неминуемо състояние на малоценност – типична за индивида, който търси помощ. Също така липсва терзанието и нетърпимостта да се живее в бъдещето. Именно тук идва моментът на трансФормация, който се превръща в желание, в планирано усърдие и в края на краищата – в цел, за постигане от Клиента. Както по-рано отбелязахме Коучинга е едно умение за взаимовръзка, която превръща Клиента в главно действащо лице. Тя не се характеризира с асиметрията, която може да се срещне в много други взаимовръзки на помощ, където професионалистът държи „силата на познанието” (или „силата на здравето”). Тъкмо обратното – тази взаимовръзка се характеризира с творчество, откриване на нови възможности, нови предимства, произхождащи от партньорските взаимоотношения. Представете си за миг, какво би било силно да искахте да изиграете главната роля в един филм, и… да работите с режисьора Мартин Скорсезе? Няма ли да е страхотно? Тук липсват психологически въпросник за оценка и снемане на профили. Коучингът не поставя диагнози и не предписва терапии.

Познаването на метода Коучинг, означава че можете да дефинирате един Коучинг и накрая да разберете различията, които характеризират другите дисциплини, започвайки от: Психология, Психоанализа, НЛП, Консултант, Ментор. С това ни най-малко не поддържам идеята, че Коучинга е по-ефикасен от другите дисциплини. Не! Думата сравнение не може да се употреби в този контекст, тъй като всички методи имат различни крайни цели, които е трудно да се поставят под общ знаменател.

Да хвърлим едно око на ефективността на метода коучинг

В Коучинга е достатъчно да измерите постигнатите цели (във времето и мястото, в степента на удовлетвореност от Клиента), да измерите аспектите свързани с развитието, с промяната и с тренировката на Клиента.

Запомнете! Няма Коучинг без действие! Ако целта не се постигне, ако няма едно измеримо подобрение на обучението при тренировката към постигане на целта, значи процеса на Коучинга не е ефективен.

В заключение искам да подчертая една основна идея: Коучингът работи с хора, които не се оплакват от проблеми, а имат цели, към които се стремят. Процесът се основава на генеративен модел, ориентиран към бъдещето, което искате.

При Психолога измерваме отклонението от нормата в поведението, а при Коучинга измерваме постигнатия резултат по пътя към целта.

слон

Пациент отива при психолог:

„Докторе имам проблем, не смея да излизам сам от вкъщи.”

„От кога забелязахте тези симптоми на страхова невроза? Имало ли е и други случаи на рецидив? Предлагам да започнем с тази терапия, която може да облекчи състоянието Ви до няколко седмици.”

път

Клиент отива при Коуч:

„Искам да отида на концерт в съседния град, но не съм сигурен ,че ще успея сам…”

Коучът му представя формулата на 5 К (как; кога; с кого; къде; колко силно го желае) и заедно се заемат да изготвят плана за действие.

При Коуча отиваш (сам) с ясна цел.

При Психолога отиваш (сам) с проблем.

Diyo Coach