За-Давали ли сте си някога въпроса :” Как да отключите вашата харизма?”
Естествено, чували сте фраза на шампионите :” Моята победа се дължи на успехът, който е 10% талант и 90% труд”
А дали всеки от тях е открил сам своя талант и е работил сам 90% върху неговото усъвършенстване?На всеки шампион някой му е помогнал да открие и да развие този талант. Вие как мислите? Можете ли сами да се справите…Няма невъзможни неща!
А т(а)лантът ни е даден, за да можем да осъществим по-смело нашите цели.
Вероятно знаете, че талантът притежава голяма сила. Потенциал, който ви е даден с вашето раждане. Древните мъдреци вярвали, че ако не успеете да го култивирате с времето сила му, може да се обърне срещу вас.
Това е онзи творчески заряд, който ви прави различни и единствени.Осветява живота на душата ви като пътеводна звезда.

Парадоксът

Не забравяйте, че ние всички сме едно цяло, едно единно поле от енергия и потенциал. Взаимосвързани сме, независимо дали това ни харесва или не.Но при нас българите индивидуализмът е водеща черта на характера. Всички ние сме родени лидери.
И точно тук се явява парадоксът – когато използвате вашия талант, за да дадете любов и вяра за благоденствието на другите, вашата харизма става все по-голяма. Като светлина, която се оглежда в две огледала… Тя никога не може да се изгуби.
Чували ли сте някога да се говори за харизмата на един народ или етнос? Това ще да е народ от творци, певци, учени, артисти и родени водачи… Един народ, който чрез своя Орфей е допринесъл изключително много за културното развитие на Европа.и света.

„Не ни е дадено да се възползваме, а да допринасяме”

Първи принцип на Тракийския Херметизъм

Васко Василев – май 2011 г Ако си дал.

https://www.youtube.com/watch?v=198x18w3P9M