В предишната част ви разказах историята на малкото врабче, което било в търсене на своя герой, гигантска птица на върха на планината… Независимо от това, че другите врабци го направили за смях, то продължило своите опити, които се превърнали в едно дълго пътуване. Една сутрин, след цяла седмица катерене, то достигнало върха на планината…

Това което видяло там го оставило изумено…

То видяло скали, покрити със сняг. Нямало и следа от жива душа…

Имало само скали и сняг… нищо друго… тишина… Единствено студеният вятър духал пронизително. Не видяло никаква гигантска птица и се почувствало наистина разочаровано.

Но един момент… Все още ли мислите, че не е имало никаква гигантска птица? И така, не се отказвайте веднага. Понякога истината е много по-необикновена от мита.

Стояло там на върха на една скала, загледано в овощната градина. А тя изглеждала толкова малка от там… малка като една мравка. Малкото врабче тъжно си мислело, колко много иска да се срещне с гигантската птица, колко много би искало да я попита как може да лети толкова нависоко, как издържа на студения климат и как може да бъде толкова силна…

перо

И точно в този момент то разбрало… Било успяло да лети толкова нависоко. Било успяло да устои на студа. То било единственото, което може да лети толкова нависоко. Единственото, което може да издържи на студа. То било единственото, което се научило да бъде силно осъществявайки до край своите невероятни подвизи. Без страх от провал и без да се отказва. То се било научило да постига велики неща, правейки всеки път по една малка крачка.

И нямало нужда да задава тези въпроси на гигантска птица, защото то вече знаело отговора. Малкото врабче намерило всичките си отговори по време на дългото пътуване.

птица и планина

Проумяло, че в действителност именно то, малкото врабче, има всички тези качества, заради които е търсило гигантската птица. Тогава разбрало, че гигантската птица не е мит, а е съвсем реална. Гигантската птица съществувала. То БИЛО гигантска птица. Ето защо в историите, разказвани от врабчетата винаги се говорело за гигантската птица на върха на планината. Защото всяко врабче, което успявало да достигне до върха, се превръщало в гигантска птица – в един герой.

Малко по малко то започнало да разбира защо винаги е имало дълбокото усещане, че гигантската птица съществува: защото винаги я е носело в себе си, Когато осъзнало всичко това, то се почувствало толкова силно и щастливо, че извикало от радост. Викът му отекнал през планините… Долу в овощните градини, другите врабчетата били седнали, както обикновено, да бърборят… И внезапно дочули вика. Стояли мълчаливо, гледайки се с недоверие помежду си. Но след миг мълчание, едно от тях казало: „Не, не е възможно. Гигантската птица е само един мит.” След това то се върнало при другите и продължили да разменят клюки за малкия си живот, изпълнен с ограничени убеждения.

Вие също ще осъзнаете, че този гигантски герой, който чакате, сте вие…

Тази история може да ви се стори също така метафорична, но не може да бъде по-близо до истината… В тази малка история, има всички необходими елементи за успех: как да вярваме и да игнорираме негативните хора, как да получаваме големи неща с малки стъпки, благодарение на постоянството… Истинската сила е вътре във вас… Всички методи, системи, инструменти и техники играят само една роля. Те ви помагат да повярвате… да вярвате в абсолютната истина… че вие сте героя гигант, който може да промени живота ви, да достигне до всяко нещо и да промени света, когато вярвате. Надявам се, че тази история и нейните важни уроци, ви харесаха… Така че не забравяйте, както винаги, да вярвате и да заявите открито КАКВО ИСКАТЕ!

вярвам в това, което казвам...

Поздрави Diyo-Coach