снимка
www.bisseryordanov.com
Тевно езеро, Пирин

Духът на българина живее раз-единен по целия сят. Защо ние българите не се обичаме, не си помагаме, не се подкрепяме, когато сме извън Родината? Защото се страхуваме, че другият/а е по-добър от нас.Дори за по-сигурно, ще го оплюем, за да блеснем в очите на останалите. Съгласни ли сте? А истината е само една – липсва ни само-увереност. Вероятно знаете, че вярата е другото лице на страха.
Задавали ли сте си въпроса: „Кой се страхува – Духът или умът? Кой злослови?Кой плете интриги?…” Слабият или силният? Вие кого избирате? А вашите деца, а внуците? Да спрем за миг …Не са ли именно те, които ни показват, че за-едно българският дух е по-силен? Сигурно знаете, че няма конкурс по света, в който да участва българче и да не спечели награда. Защо е така? Защото духовната интелигетност на младите българи не може де се скрие, нито може да изчезне. Тя ражда победители. И всеки българин може да бъде победител. Това е кодирано в кръвта ни, в гласа ни, в нашето ДНК. Народът е казал :”Кръвта вода не става.” Стига да искаме…
Къде е България за всички нас, които сме извън пределите й? Носим я дълбоко в сърцата си. В песните и танците, в смеха и приказките – ето къде се крие силата на българския дух. Онзи дух, който е преминал и победил през всички трудности в хилядолетната история.
Да се слеем с тази сила. Да заиграем хорото на безсмъртието в нашия ритъм!
Всеки българин е като една звезда. Съединят ли се – образуват съ-звездие. А много съ-звездия раждат Галактика. Легендата разказва, че когато Бог раздавал звездите на древните народите ,българинът закъснял, защото работел на нивата си. Тогава Бог му подарил Млечния път , за да води народа си към вечността на Вселената.
Съединението – то е по-силно от мен! Какво е точно не знам – чувство, мисъл, решение или просто състояние на духа?
Ако искате да разберете вашата истина за съединението, вижте какво чувствате към него…
Когато звездите са заедно, светят по-силно. Там има място за всички.
Предайте нататък доброто, което носите в себе си. И не се страхувайте, то няма да изчезне …Ще се върне при вас, тогава когато най-малко го очаквате.

Честит празник!