В началото бе музиката…
и после всичко дойде след нея…
Каквато е музиката,
такива са и вътрешните трептения.
Каквито са вътрешните трептения,
такъв е и танцът.
Какъвто е танцът, такава е и любовта,
каквато е любовта, такова е и зачатието.
Обърни се навътре – към собствените дълбини и устои – и рови там дълго и неуморно, докато откриеш своята музика, своя танц, своя образ любим, своята жажда за него! Намери всичко най-свое от века! Дай му тогава воля и израз навън, тъй щото околното пространство и всичко, което го населява – по-близко и по-далечно – да затрепти и заехти в същия ритъм…И едва тогава продължи и напред… за да срещнеш и намериш най-необходимото ти! Музиката е основен двигател и ваятел на любовта, а любовта – на всичко останало.
Може би знаете, че българският музикален ритъм 7/8 е най-близо до ритъма на сърцето…

Школа за български народни танци „Ритъм 7/8“ гр.Варна

Танцът

Ето че тя идва – магична нощ. Сякаш светлината и тъмнината танцуват своето хоро …Мъжкото и женското начало се хващат за ръка в ритъма на танца и дъхът им се изравнява. Да я приветстваме и се слеем с нейната музика . Усещате ли как ви изпълва радост и благодат? Тази нощ в душата ви се преплитат енергиите на безкрая,за да се слеят в свещен съюз и увенчаят пробуждането на духа .Всяка пролет като жива вода ни облива и покълва нашия творчески потенциал. Погледнете за миг навън – ражда се нова реалност, сътворена от самите нас ! Нека се обединим в едно живо, трептящо творческо съзнание още сега, още в днешния важен ден – за да почувстваме космическия ритъм на българина.
„Началото на пролетта се празнува като символ за онази пролет в човешката душа и култура, за която копнее човек и която той очаква като свой скъп блян.”
Учителят Петър Дънов